Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Vragen over hypnotherapie

Vragen:

Onderstaand vind je enkele veelgestelde vragen over hypnotherapie. Je kunt door de lijst omhoog en omlaag 'scrollen'. Als je op een vraag klikt, verschijnt het antwoord in het antwoordvenster onder de vragen. Heb je nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op, dan kan de therapeut persoonlijk op je vragen ingaan.

Antwoord:

Kan ik wel in hypnose gaan?

Iedereen met een normale intelligentie en het vermogen om zich enigszins te concentreren, kan leren om in hypnose te gaan. Het is net als met leren schrijven: sommige mensen hebben direct een prachtig handschrift en bij anderen blijft het handschrift ook na oefenen wat minder fraai. Maar waar het om gaat, is dat je kúnt schrijven en dat je iets duidelijk kunt maken. Zo ook met hypnose, het is voldoende als je datgene leert waarmee je in staat bent beter te communiceren met je eigen onbewuste.

Is gebruik van hypnose gevaarlijk?

Hypnose is, mits gebruikt door een deskundig en erkend therapeut, absoluut ongevaarlijk. Erkende hypnotherapeuten hebben een jarenlange opleiding achter de rug en zijn specialisten in het gebruik van hypnose. De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten bewaakt de kwaliteit van de erkende therapeuten.

Hoe kan hypnose mij helpen?

Hypnose op zich is niet meer dan een middel om van het ene niveau naar het andere te gaan. Met hypnose kun je op het niveau van het onbewuste komen. Dat is het niveau waar alles wat 'automatisch gaat' zich bevindt. Bijvoorbeeld: je kunt wel rationeel bedenken dat je niet bang hoeft te zijn, maar op bepaalde momenten voel je het automatisch, daar kun je niets aan doen, daar heb je geen grip op. Met behulp van hypnose werk je direct op het niveau waar al die automatismen zich bevinden. Zo kun je die automatismen, met behulp van therapeutische interventies, concreet en bij de oorzaak aanpakken. Op die manier kun je vastliggende paden veranderen en ongewenste patronen doorbreken. Ook kun je zo onverwerkte emoties laten profiteren van je gezonde vermogen tot verwerking. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat je ten volle kunt beschikken over keuzes, vrijheid en gewenste emoties. En dat betekent dat je veel meer uit jezelf kunt halen en kunt uitgroeien tot de persoon die je in potentie bent!

Wat als ik dingen ontdek die ik niet wil weten of waar ik nog niet aan toe ben?

Het is in hypnose net zo als in je dagelijks bewustzijn: om antwoorden te krijgen op vragen moet je vaak zoeken. Met hypnose doe je dat op een dieper niveau. Het kan ook zijn dat je onbewust bepaalde emoties verdringt. Dat doe je dan onbewust om beter in evenwicht te blijven. In therapie respecteren we dat 'verdringen' en werken we eventueel aan het volledig onbewust verwerken van de emotionele lading. Met andere woorden: Je kunt heel goed aan bepaalde klachten en emoties werken en ze verwerken zonder dat je opnieuw alles bewust hoeft te worden of moet herbeleven. Verwerken is een innerlijk onbewust mechanisme. Je verwerkt dagelijks veel dingen onbewust, en dat kun je in therapie ook gaan toepassen op bijvoorbeeld oude onverwerkte emoties.

Is hypnotherapie hetzelfde als regressietherapie?

Regressie is slechts een techniek binnen de hypnotherapie die soms gebruikt kan worden om met oude onverwerkte emoties te werken of bepaalde herinneringen terug te halen. Binnen de therapie gebruiken we tal van hypnotherapeutische technieken. Soms ligt het accent in het verleden, maar in de meeste gevallen werken we aan de klacht met een focus in het hier en nu. Als je immers last hebt van een klacht doe je in het hier en nu dingen, bewust of onbewust, waarmee je die klacht oproept of instandhoudt. Het is dus ook logisch om dat automatisme in het hier en nu te veranderen. Het goede van het verleden is dat het áchter je ligt. Je kunt er misschien lessen uit trekken, maar het opnieuw beleven is alleen aan te raden bij prettige gevoelens. Verwerken is iets anders dan 'opnieuw beleven' en ook iets anders dan 'praten over'. Verwerken is een innerlijk proces, en dat proces gebruiken we om in het onbewuste emotionele ballast op te ruimen.

Komt het allemaal slechts neer op het bewust worden en verwerken van oude pijn, en dingen uit mijn jeugd?

Nee, beslist niet. Natuurlijk ben je mede gevormd door ervaringen uit het verleden. Maar in veel gevallen is het veel effectiever om te werken aan je klacht in het hier en nu. Immers, het proces dat ooit in het verleden is ontstaan, voltrekt zich vandaag de dag nog steeds, maar dan op onbewust niveau. Daarom kan je klacht, in veel gevallen, in het hier en nu worden aangepakt. Er zijn echter ook klachten en situaties waarin het verwerken van oude ervaringen weldegelijk van belang kan zijn. Ook in die gevallen geldt dat bewustwording op zich niets oplost. In tegendeel, dan zou je alleen maar met meer ballast de deur uit gaan. In die gevallen is het zaak ervaringen geleidelijk, zoveel mogelijk onbewust, te verwerken in het tempo dat bij je past. Je merkt al snel dat je je beter gaat voelen als we je onbewuste verwerking stimuleren.

Hoe weet ik of ik baat heb bij de therapie?

Hypnotherapie is een zeer krachtige en daarom kortdurende therapie. Na vier sessies is er altijd een evaluatiemoment. Dan kun je namelijk in de meeste gevallen al goed bemerken hoe je vooruitgaat. In het intakegesprek krijgt de therapeut inzicht in je bewuste en onbewuste processen. Hij werkt alleen met mensen van wie hij tijdens het intakegesprek inschat dat ze in redelijke tijd een redelijke vooruitgang kunnen boeken.

Hoe snel kan ik vooruitgaan?

Het tempo waarin je vooruitgaat is afhankelijk van je klacht of wens, maar ook van je motivatie en inzet. De meeste mensen kunnen de therapie binnen vijftien sessies met succes afsluiten. Soms gaat dat veel sneller en kun je binnen twee of drie sessies al belangrijke resultaten behalen. Het kan ook zijn dat een langduriger traject van coaching passend is, bijvoorbeeld omdat je het prettig vindt om eens in de zoveel weken met je coach / therapeut je leven te evalueren en bij te stellen.

Wat is het voordeel van hypnotherapie boven reguliere psychotherapie?

Bij hypnotherapie pak je je klacht bij de oorzaak aan. Die oorzaak is niet te vinden in 'Hoe je er over denkt' of 'Wat er allemaal precies gebeurd is'. Die kennis helpt je veelal niet echt verder, en positieve gedachten werken veelal maar tijdelijk. Waar het om gaat, is dat je daadwerkelijk het achterliggende automatische mechanisme van je klacht verandert. Je hebt, met andere woorden, ooit door omstandigheden aangeleerd om op een bepaalde manier met je gevoelens en je gedrag om te gaan. Dat is een automatisme geworden. En nu doe je dat innerlijk en onbewust iedere keer opnieuw, waardoor het je niet lukt om dit met bewuste motivatie en inzet te veranderen. Hypnotherapie is de enige therapievorm die direct werkt met die onbewuste automatismen, en die direct tot blijvende verandering kan aanzetten.

Hoe vaak vinden de sessies plaats?

In het begin wordt er vaak gewerkt met één sessie per week, maar het kan ook zijn dat een andere frequentie wenselijk is. Soms plannen we twee sessies achter elkaar om zo sneller bepaalde stappen te kunnen zetten. Al snel laten we vaak meer tijd tussen de sessies ontstaan, omdat je dan thuis ook kunt oefenen met bijvoorbeeld oefeningen die we op cd hebben opgenomen. Hierdoor ga je vaak nog sneller vooruit.

Hoe is de samenwerking met de huisarts, psycholoog, psychiater of andere hulpverleners geregeld?

Voor klachten met een raakvlak op medisch gebied is er altijd contact met je huisarts. Desgewenst wordt je huisarts of andere hulpverlener ook op de hoogte gehouden van je vooruitgang. Alles wat we in therapie of coaching bespreken, is vertrouwelijk. Als er met jouw toestemming of op jouw verzoek correspondentie is met derden dan krijg je dat eerst zelf te lezen.

Vanaf welke leeftijd kan hypnotherapie ingezet worden?

Ook bij kinderen kan hypnotherapie tot bijzonder effectieve resultaten leiden. Gezien de werkwijze hanteren wij als minimumleeftijd ongeveer acht jaar. Meer over hypnotherapie voor kinderen -->

Wordt hypnotherapie vergoed door mijn verzekering?

Er zijn steeds meer ziektekostenverzekeringen die hypnotherapie in hun aanvullende vergoedingenpakket opnemen. Informatie over vergoedingen lees je onder Kosten en vergoedingen op deze website.

Deze website is ontwikkeld door Bodegom.com