Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Blog, Jos van Leeuwen

Groeten uit Londen
27-06-2014

Je wereld vergroten...

Gisteren kreeg ik een kaart uit Londen. Hij was afkomstig van een oud-cliënt die een paar jaar geleden bij mij in therapie was vanwege haar hardnekkige angsten en paniekaanvallen. Ze stuurt me zo nu en dan een kaartje, meestal vanuit een stad waar ze gezellig met haar man een weekendje doorbrengt. Ze had zich bij aanvang van de therapie min of meer al jaren in huis opgesloten. 

 

Haar klacht was ruim negen jaar geleden begonnen met een paniekaanval, die al snel werd gevolgd door een volgende. Ze begon supermarkten en winkelcentra te mijden, maar al snel begon ze zich ook zeer angstig te voelen op andere plaatsen.
 

Huisarts, psycholoog, antidepressiva...

Toen ze mij belde voor therapie was ze zwaar gedemoraliseerd. Ze belde, maar had tegelijkertijd weinig hoop op daadwerkelijke verbetering. Ze had in de loop der tijd al de nodige therapie gehad. Maar tot nu toe zonder resultaat. Ook medicatie (antidepressiva) had ze op aanraden van haar huisarts en psycholoog geprobeerd. Via een vriendin die bij mij in therapie was, was ze aan mijn adres gekomen. 

 

Na het intakegesprek - waar ze met haar man verscheen - waarin we in kaart brachten hoe haar klacht functioneerde, zijn we direct begonnen met het grip krijgen op het automatisme van haar klacht. 

 

Met hypnotherapie een automatisme veranderen

De kern van veel klachten is dat je door omstandigheden iets hebt aangeleerd, wat al snel een automatisme is geworden. Dat automatisme gaat door terwijl je dat niet meer wilt, of het niet meer passend is.

 

Als je iets maar lang genoeg doet, word je er goed in, en gaat het vrijwel automatisch. Zo ook de manier waarop ze, onbewust (dus automatisch) haar angst opbouwde. Omdat die angst voortdurend op de loer lag, werd ze ook zeer waakzaam, dus voortdurend gespannen. Die spanning zorgde er weer voor dat ze minder veerkrachtig werd en steeds sneller ging reageren op iedere schommeling.

 

Door direct aan de slag te gaan met het achterliggende mechanisme konden we al snel haar spanning verminderen. Ze begon zich wat rustiger te voelen en ook het slapen ging beter. Haar angst om naar buiten te gaan, was er nog steeds. Ze was daar ook zo aan gewend geraakt.
 

Psychotherapie met het onbewuste

Onbewuste veranderingen hebben soms wat tijd en stimulans nodig… Op een dag gebeurde er iets. Ze was al anderhalf jaar niet meer alleen uit haar voortuin geweest, en ongemerkt was ze boos naar haar zus gelopen die twee straten verderop woonde.

 

Haar zus had blij en verrast de deur opengedaan en haar becomplimenteerd met deze stap. Pas toen realiseerde ze zich wat ze vrijwel automatisch gedaan had. 

 

Dit moment, waarop zij vanuit haar onbewuste gedreven, automatisch stappen zette, was een doorbraak in haar proces. Ze begon te voelen dat ze emotioneel al veel verder was dan haar gewoontes. En zo vergrootte ze haar gebied wekelijks. Eerst aarzelend, maar al snel met steeds meer vertrouwen.

 

Echte verandering, zo zeg ik vaak, komt van binnenuit. Dat is niet iets wat je jezelf oplegt, maar iets wat je op een gegeven moment gewoon gaat doen omdat het goed voelt, of omdat je ruimte voelt om eindelijk die stap eens te wagen. 

 

En vandaag kwam er een kaart uit Londen. Ik weet nog dat ze in therapie vaak vertelde dat ze het zo jammer vond dat ze een belemmering was in de mogelijkheid om samen met haar man te reizen en bijvoorbeeld te genieten van een lekker weekendje weg. 

 

Ik hou van mijn werk omdat ik mensen mag begeleiden in het stap voor stap opbouwen van hun leven. Dat maakt mijn werk zo leuk en positief. Ik kijk naar de stijgende lijn, naar de stappen die we gaan zetten en kan dan meegenieten als iemand zijn eerste positieve stappen zet of zijn of haar doelen behaalt.

 Met nieuwe energie je klacht aanpakken
17-04-2014

Hypnose, hypnotherapie, psychotherapie en cognitieve gedragstherapie…

Veel cliënten die bij mij in therapie komen hebben al lang last van hun klacht. In veel gevallen is men ook al eerder in psychotherapie geweest, heeft men gesprekken gehad met een psycholoog of heeft men deelgenomen aan cognitieve gedragstherapie in een groep. 

 

Het feit dat een klacht toch blijft voortbestaan is dan vaak een indicatie dat er iets mis is met de balans tussen enerzijds de mogelijkheden van iemand en anderzijds het mechanisme van de klacht.

Naast dat ‘alleen praten over…’ weinig oplost, en alleen inzicht vaak geen verandering brengt in je gevoel… hebben we ook te maken met de kracht, de energie en de innerlijke mogelijkheden die je nodig hebt om je klacht aan te pakken.
 

Psychische klachten kosten veel energie

Met andere woorden, als je onvoldoende in conditie bent om je klacht aan te pakken, zal dat ook heel moeilijk worden. En bij veel mensen spelen er, zeker als klachten langdurig bestaan, uitputtingsverschijnselen mee. Een psychische klacht, probleem, barrière of belemmering kost vaak veel energie.

 

Daarnaast raak je vaak moedeloos van het feit dat je tot nu toe onvoldoende resultaat hebt bereikt, waardoor je stemming negatief wordt beïnvloed en je minder bevrediging ervaart in de dagelijkse dingen. Je laadt je dan soms minder op. Er zijn steeds minder dingen die je energie geven. Vanuit die vermoeide en teleurgestelde toestand wordt het nog moeilijker je klacht aan te pakken.
 

Een eerste doel in hypnotherapie en hypno-psychotherapie

Daarom is een eerste doel in hypno-psychotherapie: je beter voelen. Dat doen we door een aantal innerlijke mechanismen rondom verwerking, spanning verminderen, concentratie en emotie regulatie en dergelijke te stimuleren. In de meeste gevallen ga je je dan al snel beter voelen. De energie die je dan ervaart, kun je gaan inzetten om je klacht daadwerkelijk aan te pakken. 

 

We maken daarbij gebruik van je eigen mogelijkheden. We focussen niet langer op de belemmeringen en wat niet werkt, maar we gaan op zoek naar mogelijkheden in jezelf om daadwerkelijk positieve veranderingen tot stand te brengen.
 

Klachtvrij verder na je therapie

Een laatste fase in therapie en coaching bestaat uit het stabiliseren van wat we bereikt hebben. We zorgen er dan voor dat je optimaal veerkrachtig bent, zodat je gemakkelijk je nieuw geleerde onbewuste vaardigheden, veranderingen en automatismen vasthoudt en in de loop van de tijd steeds vanzelfsprekender maakt. Die vanzelfsprekendheid is belangrijk, want pas als iets helemaal vanzelf gaat en je voelt je er goed bij, dan zul je daar onbewust mee doorgaan.

 

 Leren om weer grip te krijgen...
10-04-2014

Veel mensen die bij mij in therapie komen hebben last van controleverlies. Het lukt ze niet om grip te krijgen op een bepaald gevoel, om dat gevoel te beïnvloeden of dat gevoel de andere kant op te sturen. Ze voelen zich soms stuurloos of machteloos ten opzichte van bepaalde gevoelens.

Die machteloosheid en het verlies aan controle roept dan vaak gevoelens van angst, onrust, spanning of moedeloosheid op.

 

Soms doet iemand al heel veel moeite om een probleem aan te pakken of is iemand al aan de slag met een psycholoog of in cognitieve gedragstherapie. Alleen gebeurt dat dan vaak op het verkeerde niveau. Men is dan bezig met het denken, analyseren of ‘praten over’ terwijl het probleem vooral op het niveau van het ‘voelen’ ligt.

 

In hypno-psychotherapie of hypnotherapie werken we vooral direct met het gevoel. Het gaat er om dat je weer grip krijgt op je gevoel, zodat je iets kunt doen met die ongewenste gevoelens en klachten. Anders blijf je hangen op het gebied van ‘praten over’ en kom je hooguit tot het beheersen van je klacht, in plaats van het echt aanpakken, veranderen en klacht-vrij zijn.

 

Ik krijg nogal eens mensen doorverwezen die uitbehandeld zijn. Ze hebben dan een heel traject doorlopen, meestal cognitieve gedragstherapie, en weten precies welke stappen ze moeten zetten en wat ze zouden moeten denken. Het probleem is alleen: het voelt nog zo vervelend…

 

Je kunt al je gedachten helemaal rationeel hebben gemaakt, je kunt al je denkfouten hebben opgespoord en al het inzicht hebben in het hoe en waarom van je klacht… en je toch nog steeds rot, verdrietig, angstig of gespannen voelen.

 

Het gaat in therapie niet om wat je denkt of begrijpt… dat kan hooguit wat verlichting en inzicht bieden. Het gaat er om dat je innerlijk iets leert, dat je iets kunt doen met de gevoelens of de klacht waar je last van hebt. Het gaat er om dat je een echte verandering op gang kan brengen zodat je je blijvend beter gaat voelen.

 

Daarom werken we in therapie vaak met technieken die directe veranderingsprocessen op gang brengen. Niet eindeloos praten, maar weer grip krijgen op je gevoelens, leren, stimuleren en doen.

 Deze website is ontwikkeld door Bodegom.com